Kiến thức

'Ngoại giao kinh tế cần tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng'

thời gian:  tác giả:khám phá   nguồn:khám phá  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế trong năm 2022 code no com

ạigiaokinhtếcầntạođộnglựcbứtpháchotăngtrưởBộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ ưu tiên hàng đầu của ngoại giao kinh tế trong năm 2022 là phục vụ mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap