sự giải trí

Tìm kiếm, quy tập được 19.357 hài cốt liệt sỹ trong vòng 10 năm

thời gian:  tác giả:toàn diện   nguồn:Thời gian rảnh rỗi  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị id zing vn cf

Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phối hợp giải mã ký hiệu,ìmkiếmquytậpđượchàicốtliệtsỹtrongvòngnă phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap