Kiến thức

[Photo] Đặc sắc chợ phiên của đồng bào dân tộc Mông nơi biên cương

thời gian:  tác giả:khám phá   nguồn:Thời gian rảnh rỗi  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Chợ nơi đây không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa thông thường mà còn là không gian sinh hoạt game quay hu tang tien

Chợ nơi đây không chỉ là nơi buôn bán,ĐặcsắcchợphiêncủađồngbàodântộcMôngnơibiêncươ trao đổi hàng hóa thông thường mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc trưng của đồng bào Mông nơi biên cương Tổ quốc.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap