Bách khoa toàn thư

[Photo] Đặc sắc phong tục cưới hỏi của đồng bào Cơ Tu nơi đại ngàn

thời gian:  tác giả:Kiến thức   nguồn:Kiến thức  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Nghi thức cưới hỏi của người Cơ Tu là một tập tục thể hiện sự tinh tế và độc đáo của những người con bắn cá 77

ĐặcsắcphongtụccướihỏicủađồngbàoCơTunơiđạingàNghi thức cưới hỏi của người Cơ Tu là một tập tục thể hiện sự tinh tế và độc đáo của những người con của đại ngàn Trường Sơn.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap