Thời trang

Ngày 21/2 diễn ra Hội nghị tổng kết công tác HĐND khu vực phía Bắc

thời gian:  tác giả:sự giải trí   nguồn:Điểm phát sóng  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Sáng 21/2/, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì Hội nghị tổng k game bài đăng ký tặng tiền

Sáng 21/2/,àydiễnraHộinghịtổngkếtcôngtácHĐNDkhuvựcphíaBắ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác HĐND năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap