Điểm phát sóng

Tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực

thời gian:  tác giả:Kiến thức   nguồn:khám phá  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Sáng 22/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cươn slot rush

Sáng 22/1 tại Hà Nội,ổngkếtnămViệtNamđảmnhiệmcươngvịỦyviênkhôngthườngtrự Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap