sự giải trí

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

thời gian:  tác giả:Bách khoa toàn thư   nguồn:tập trung  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng tro jiliko slot

Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại,ạchtỉnhBắcGiangthờikỳtầmnhìnđếnnă quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
copyright © 2023 powered by ông hoàng nổ hủ  sitemap